Vara Kommuns Bibliotek

Bilbloteken i Vara Kommun är ett av de viktigaste kulturdragen i det samhället. Det finns fyra stycken olika bibliotek i kommunen och de är utspridda i centrum, i Kvävum, Vedum och i Levene. I dessa finns något för alla, stora som små, tack vare de olika avdelningarna som finns på respektive biblotek. För de allra yngsta finns det en barnavdelning och där anordnas det sagostunder då och då. Det är en utmärkt och avslappnade aktivitet för barn och yngre som ökar intresset för läsning och stimulerar kreativiteten. Det finns en avdelning för dig som har svårare att läsa, denna ger dig lättlästa böcker, böcker med ljud, böcker med storstil med mera. Självklart finns det fakta-, informations- och kursböcker för dig som studerar och jobbar. En utmärkande genre för Vara Kommun är att du själv kan släktforska på alla bibloteken. Det finns nämligen en heldel lokalhistorisk litteratur och VGN släktforskare som har förening i byn. Du kan även beställa böcker online och där kan du även hitta nya böcker som är inköpta på bibioteket.

bibliotekvara

Den 12e maj har Conny Norberg visning av bilder från hans resa i Costa Rica på Biblioteket i Vara. Kom dit klockan 14.30, lyssna på en fantastisk berättelse och fika!

Kontaktinfo till Biblioteken i Vara:

E-post: biblioteken@vara.se

Vara folkbibliotek telefon: 0512-31220
Fax: 0512-31231

Kvänums bibliotek telefon: 0512-31650

Vedums bibliotek telefon: 0512-31655

Levene bibliotek telefon: 0512-31778