Vara kommun uttalar sig om nya Badhusparken

Badhusparken-007

Den nya Badhusparken i kommunen har varit en stor snackis bland ortens invånare. Det har inte varit en hemlighet att kostnaderna för projektet vida översteg budgeten och blev betydligt dyrare än planerat. Anledningen till varför det blev så mycket dyrare än beräknat menar kommunen har att göra med “fel i arbetsprocessen”. Kommunen låter därför meddela att man tänker se över sina rutiner framöver så att liknande misstag inte ska kunna ske.

Hela processen har föregåtts av ett stort engagemang bland kommuninvånarna, till exempel har barn inom åldersgruppen 5-8 fått delge sina synpunkter. Och det menar kommunen är mycket viktigt eftersom att det till syvende och sist är en badpark för alla! Utöver detta har man även använt sig av ett specialråd med allt från arkitekter till personer med specialkompetens inom gestaltning.

Hur kommer den se ut då? Planen från kommunens sida är att alla generationers invånare ska kunna samlas i parken och ha kul. Därför har man försökt skapa ett helhetskoncept  för alla. Parken kommer innehålla bland annat boulebanor,  plats för grillning, lekstugor, skatepark och så vidare.

En omdebatterad fråga gällande parken har varit huruvida tornet ska bygga eller inte, och om så sker, hur kommer den att bli? Kommunens svar på den frågan är lite svävande, man uppger att det i dagsläget inte finns en plan för när tornet ska byggas. Däremot är ambitionen att den ska byggas. Enligt kommunen är tornet kanske den viktigaste delen av badhusparken, dels symboliskt, men också för att det faktiskt skulle kunna bli en trevlig attraktion. Av uttalandet att döma verkar det trots allt som att den kommer att byggas, men det återstår att se när och hur. Vad som dock är klart är att någon hiss ej kommer installeras, det har kommunen tydligt slagit fast.

Något exakt datum för invigningen av Badhusparken är inte bekräftat ännu.