Vara stationshus – Offentligt konstverk

Ett inlägg är värt att ägna åt vårt unika och estetiska konstverk. Vara Stationhus fick rejäl omgång av renovering och uppfräschning år 2012 när Katharina Grosses vision stod i verk. Hon kallade verket och stationhuset för Blue Orange och förklaringen till detta är enkelt. Huset där tågen stannar är nämligen helt knallblått med fem skulpturer  i glasfiberbelagd styrofoamplats på taket och på ett skärmtak på fasaderna som är målade i regnbågens färger. Det finns också en sjätte skulptur som ligger på den västra sidan av stationsområdet. Namnet kommer däremot inte från själva färgen av huset utan inspirerat från Paul Éluards dikt La terre est bleu comme une orange, som betyder ‘Jorden är blå som en apelsin’. Det har diskuteras tidigare att göra en renovering av stationshuset, 2010 pratade man om att måla huset i en röd kulör. Konstnären och visionären bakom Blue Orange Katarina Grosse säger själv om konstverket:

“Alla kliver ju inte av i Vara. Men Blue Orange kanske för att fler bestämmersig för att göra det.”

varastationhus

Vara Stationhus, skulptur vid västra sidan av området.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *