Varabygden under andra världskriget

Lottakåren i varabygden

Sverige var som känt neutrala under andra världskriget, våra skandinaviska grannar hade dessvärre inte samma tur och kunde inte heller hålla upp motståndet när tyskarna eller ryssarna anföll. Norge och Danmark blev anfallet av Hitlers Tyskland 9e april 1940, vilket betydde att kriget hade kommit så pass när och det var dags för Sverige att sätta upp sin beredskap.

Det neutrala Sverige

Det finns ett berömt uttalande som vår före detta statsminister Per Albin Hansson gjorde som löd ”Vår beredskap är god” men det sägs vara propaganda. Även fast Norge var invaderat så lämnades nästa hela norska gränsen obevakad. Detta kan bero på att tyskarna använde svenska järnvägssystemet för att transportera vapen och soldater från Norge till Finland och vise versa. I Vara fanns en beredskap för att skydda gränsen mot Norge hela vägen ner från Norrland.

Beredskap på land och i luftenCapture

Sveriges gräns blev då patrullerad av vaktande beredskapssoldater och det fanns flygtorn för att ha uppsikt över skyarna. Lottakåren hade så kallad flygbevakning i din dagliga rutin i Edsvära trakten för där kan man ju som känt se långt ut över landskapen. Ibland kunde lottakåren rapportera att fiendeplan hade landat med oftast var det nödlandning och inget faktiskt hot mot beredskapen. Det fanns även en vattenflygbas vid Mjörn som höll beredskap via ett trätorn för att hålla koll på luften runt om kring sjön. Det var faktiskt ett amerikanskt bombplan som störtade i närheten.

Leva i Varabygden under kriget

De flesta av soldaterna som befann sig i Varabygden tog sig fram på cykel eller traktor. Många minns säkert att under den här perioden fanns inte heller så många telefoner tillgängliga. Skulle man snabbt meddela någon fick man hoppa på cykeln och åka till telegrafen och sända telegram! Under denna period fanns det inte heller någon tv utan det vanligaste sättet att tillkomma information på var att lyssna på radion.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *