Vara Reklam & Design

Lokala verksamheter uppmuntras ävem i kommunen och det här inlägget går till ett välförtjänta företag i Vara Bygden.

Vara Reklam & Design är ett företag som längre verkat i Vara och med slogan “Syns Du inte märker vi det” ger de möjligheten för alla möjliga olika företag, organisationer och privatpersoner att marknadsföra och profilera sig på diverse sätt. I början av 80-talet startades firman upp av Håkan Säreborn och hette då “Håkans reklam” fram tills år 1995 då den nuvarande VDn Thomas Ottosson köpte firman. Då döpte han om företaget till det nuvarande namnet och tillsammans med tre andra anställda driver han nu företaget för fulla muggar.

Det som Vara Reklam sysslar med är att göra skyltar i plåt och plats, ljuslådor och banderoller men också dekaler i olika format, mässmaterial som vepor och rollup, fönsterdekor, webbsidor, kontors- och hänvisningsskyltar i både trä och aluminium. De fixar även reklam på bilar, lastbilar, minibussar och turistbussar. Det mångfunktionella företaget rekommenderas på grund av det snabbt fixandet inom i princip all form av profilering. På bilden ovan kan du se webbsidan som företaget håller till på och som du hittar här via länken.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *